Wczytuję dane...
TAX FREE

Germany United Kingdom Russia

TAX FREE

Zwrot TAX FREE dla podróżnych / turystów

(czyli zwrot do 23% od wartości zakupionych towaru w Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068, Sklep Jeździecki KONIK w Gdańsku)

Kto może otrzymać zwrot VAT

 1. Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru ma Podróżny będący osobą fizyczną mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.

 2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 300,00 PLN

 3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.

 4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

 1. Gdy robisz zakupy w sklepie stacjonarnym (Toruń lub Gdańsk) zgłoś sprzedawcy potrzebę wystawienia formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).

 2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.

 3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.

 4. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym.

 1. Przy zamawianiu przez sklep www.konik.com.pl, dokonując płatności w koszyku zamówienia, w polu „Uwagi” wpisz prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.

 2. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości, sprzedawca potwierdzi zgodność danych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

 3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

Urząd Celny

 1. Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.

 2. Pamiętaj, iż brak pieczęci celnika na formularzu TAX FREE For Tourists jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania zwrotu podatku.

Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać zwrot podatku VAT w gotówce skontaktuj się z jednym z naszych sklepów (Toruń lub Gdańsk) i uzgodnij ze sprzedawcą pasujący termin zwrotu.

 2. Po uzgodnieniu terminu, w sklepie przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.

 3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Sklep Jeździecki „Na Koń”, ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, Polska.

 4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przezKonik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068 dokumentu Tax Free For Tourists. Od przelewu potrącane są koszty prowizji od zwracanej kwoty podatku.

 5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe,Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068 nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.

 6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

 7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3% prowizji od wartości zwracanej kwoty podatku VAT.

 8. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn.)

TAX FREE