Wczytuję dane...
Klauzula informacyjna - newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKonik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail konik@konik.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
   • Przesyłania newslettera zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – o ile wyrazicie zgodę,
   • Wykonywania przez Administratora marketingu bezpośredniego w formie mailingu zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) – o ile zostanie wyrażona zgoda
   • Archiwalnych (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek prawnej   potrzeby   wykazania   faktów,   co   jest   naszym   prawnie   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   • Ewentualnego ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • Badania satysfakcji  klientów  i  określania  jakości  naszej  obsługi,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Sklepu konik.com.pl prowadzony przezKonik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068., w celu przesłania Państwu newslettera lub podmioty, którym administrator powierzył zarzadzanie newsletterem.
 5. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lub złożenia sprzeciwu,
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli przesłać Państwu informacje zawarte w newsletterze. Konsekwencją ich niepodania będzie bram możliwości skontaktowania się z Państwem.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;