Wczytuję dane...
Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysław Bruzdowski prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347;
 2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail konik@konik.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
   • odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym na podstawie zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016)– o ile wyrazicie zgodę,
   • przesyłania newslettera zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– o ile wyrazicie zgodę,
   • wykonywania przez Administratora marketingu bezpośredniego w formie mailingu zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016)– o ile zostanie wyrażona zgoda
   • W celach archiwalnych (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek prawnej   potrzeby   wykazania   faktów,   co   jest   naszym   prawnie   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   • ewentualnego ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • badania satysfakcji  klientów  i  określania  jakości  naszej  obsługi,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby zatrudnione w Sklepie internetowym konik.com.pl prowadzonym przez Przemysława Bruzdowskiego prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez pod nazwąKonik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068.
 5. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczący zapytań lub informacji zwartych przez Państwa w zapytania przesłanym przez formularz kontaktowy,w przypadku zgody na otrzymywanie newslettera oraz marketing bezpośredni do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lub złożenia sprzeciwu,
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli udzielić odpowiedz na zadanie zapytanie. Konsekwencją ich niepodania będzie bram możliwości skontaktowania się z Państwem.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie w formie profilowania.