Dostępnych 8 szt.
Realizacja zamówienia: 1

Zasady jazdy konnej - część 3 - Lonżowanie

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki
111 stron, okładka miękka.

"Wstęp


Otrzymujecie Państwo kolejną, trzecią część podręcznika "Zasady jazdy konnej" poświęconą lonżowaniu. Zawiera on podstawowe zasady pracy z końmi na pojedynczej i na podwójnej lonży, z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty, a także z końmi woltyżerskimi.


Prawidłowe lonżowanie jest jednym z elementów wszechstronnego wyszkolenia konia. Pomaga również w doskonaleniu umiejętności jeździeckich, poprawianiu dosiadu i korygowaniu błędów. Niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny jeździeckiej i stopnia zaawansowania jest sposobem na osiągnięcie wzajemnego zaufania i harmonii pomiędzy człowiekiem, a koniem.


Niniejsze tłumaczenie niemieckiego opracowania "Richtlinien fur Reiten und Fahren. Longieren" jest pierwszym podręcznikiem o tej tematyce na rynku polskim. Mam nadzieję, że pomoże on szkoleniowcom, jeźdźcom, powożącym i woltyżerom w osiąganiu lepszych wyników w pracy z końmi.


Wacław Pruchniewicz"