Dostępnych 4 szt.
Realizacja zamówienia: 1

  • Autor: Isly Auty 
  • Wydawca: Akademia Jeździecka
  • Okładka: miękka
  • Liczba stron: 131
  • Zdjęcia: czarno-białe
  • Format: 16,5 x 23,5 cm

Prezentacja nowoczesnych technik treningowych i ich zastosowań w jeździectwie.

Książka dla instruktorów jeździectwa zainteresowanych poprawą swoich kompetencji szkoleniowych, w szczególności dla trene­rów i kandydatów przystępujących do egzaminów instruktorskich. Jest to doskonała lektura uzupełniająca dla szkoleniowców zaintere­sowanych uzyskaniem wyższych uprawnień instruktorsko-trenerskich.
 

Autorka jest renomowaną brytyjską trenerką. W książce prezentuje metody doskonalenia umiejętności trenerskich gwarantujące najwyższą skuteczność nauki - zarówno w treningu światowej klasy zawod­ników, jak i jeźdźców rekreacyjnych. Autorka opisuje zastosowa­nie nowoczesnych technik coachingowych na gruncie jazdy kon­nej, koncentrując się nie tyle na nauce umiejętności jeździeckich, ile na kompetencjach samego trenera. Omawia m.in. takie za­gadnienia jak: motywacja, wzmacnianie pewności siebie, rozwój osobisty, komunikacja, ocena i osąd, psychologia oraz sposoby uczenia się ludzi. Analizuje konkretne problemy pojawiające się przy nauce dzieci, jeźdźców rekreacyjnych i zawodników wszyst­kich poziomów, dodatkowo uzupełniając tekst inspirującymi i praktycznymi scenariuszami jazd.
 

Poruszane tematy w książce-podręczniku to: cechy dobrego trenera, rozwój zawodowy trenera, komunikacja, ocena uczniów, rozwój świadomości trenera, jeźdźca, ewolucja strategii nauczania, trening dzieci, rozwój talentów, trening jeźdźca rekreacyjnego, trening zawodników, jeźdźcy zestresowani, odpowiedzialność, cele.